Home

Voorkom uitval!

Herstel-werk begeleidt, adviseert en ondersteunt leerkrachten die onder druk staan of dreigen uit te vallen. Samen zetten we ons ervoor in verzuim te voorkomen. Begeleiding door Herstel-werk kan eraan bijdragen dat je met plezier aan het werk blijft. Wanneer jij je als leerkracht niet ziek hoeft te melden, is dat goed voor jou én voor de leerlingen en de school. Het kan ook zijn dat je je al ziek gemeld hebt. In dat geval kan Herstel-werk helpen het verzuim niet langer te laten duren dan nodig is.

Herstel-werk biedt:
  • Begeleiding in individuele gesprekken.
  • Een inspiratiemiddag ‘Met plezier voor de klas én op tijd naar huis’ voor teams.
  • Een training in een kleine groep, die je als leerkracht helpt stil te staan en te kijken naar wat je drijft in je werk en in het leven.
© Herstel-werk 2015HomeColofonContact