Missie

Herstel-werk wil mensen tot bloei laten komen en krachtig maken in hun omgeving en hun werk. Herstel-werk wil voorkomen dat mensen uitvallen. Of anders helpen het verzuim zoveel mogelijk te beperken.

Herstel-werk wil mensen zichtbaar maken, met oog voor ieders eigenheid en veelkleurigheid.

Herstel-werk wil naast mensen staan in het reflecteren op, (h)erkennen en heroverwegen van de vele puzzelstukken die tezamen het grotere geheel van het leven vormen. Herstel-werk wil eraan bijdragen dat mensen hun plek kunnen innemen, in verbondenheid met die mensen die wezenlijk van belang zijn.
© Herstel-werk 2015HomeColofonContact