Verzuimpreventie

Als je als leerkracht merkt dat je het allemaal met moeite volhoudt, is het belangrijk dat je bij de schoolleiding aan de bel trekt. Voor een directeur die merkt dat een leerkracht zich overbelast voelt, is het zaak met deze medewerker in gesprek te gaan. Soms is snel duidelijk dat er zaken spelen die de werkrelatie te buiten gaan, of dat gesprekken met een ervaren begeleider zinvol kunnen zijn. Herstel-werk biedt die begeleiding als onafhankelijke en professionele derde. 

Inzet van Herstel-werk kan verzuim voorkomen of beperken. Dat helpt jou als leerkracht én de school.

Tijdens de intake en de begeleidingsgesprekken bij Herstel-werk kun je als leerkracht vrijuit spreken. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Niet alleen werkdruk en knelpunten op het werk, maar ook zaken uit de privésfeer komen aan bod. Belangrijk is dat jij aangeeft wat van invloed is op je functioneren en welbevinden. Herstel-werk helpt je zaken helder te krijgen en te structureren. De gesprekken zijn erop gericht dat je gaat zien hoe je zelf regie kunt nemen over je situatie en vanuit eigen verantwoordelijkheid keuzes kunt maken. Thema‚Äôs als grenzen stellen en autonomie kunnen dan aan bod komen.


Heb je behoefte aan begeleiding door Herstel-werk? Vraag je je af of Herstel-werk iets voor jou kan betekenen? Schroom dan niet te bellen met Joke Verburg op 06 819 10 919.
© Herstel-werk 2015HomeColofonContact