Referenties deelnemers iDNA

"Om meer inzicht te krijgen in wat mijn kracht is en zo weer energie te krijgen in mijn werk, heb ik de iDNA-scan ingevuld. Na wat technische opstartproblemen, lukte het om op die manier en in combinatie met de prettige gesprekken met Joke, duidelijkheid te krijgen over datgene wat mij helpt in mijn werk en privé en waar mijn groeikansen liggen. Hierdoor kan ik met hernieuwde energie weer stappen maken. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en geeft tegelijkertijd rust in mijn gedachten.
Ik ben blij dat ik dit traject kon doen!"
Anja

"Ik vond het heel waardevol de iDNA-scan in te vullen. Het is fijn te ontdekken waar mijn sterke punten liggen en in welke aspecten ik nog kan groeien. Wat een verrassing dat de uitkomst zo goed klopte met mijn eigen beleving! De scan is keurig uitgewerkt en in een persoonlijk gesprek op een duidelijke en prettige manier door Joke uitgelegd. Ik voelde me echt gehoord en gezien, ook in de concrete tips en benoemde onderwerpen voor verder gesprek."
Dieuwke

"Als echtpaar hebben we ervoor gekozen allebei een individuele iDNA-scan in te vullen. In het rapport komen veel dingen aan de orde. Een deel van die dingen weet je eigenlijk al wel, maar het is heel verhelderend als Joke die in een toelichtend gesprek zichtbaar maakt. Dat werkt ook bevestigend. En het is mooi dat het rapport duidelijke punten geeft waarmee je aan het werk kunt."
Hans en Judith

© Herstel-werk 2015HomeColofonContact